म पैसा तिर्न चाहन्न तर मलाई प्रपर्टी चाहियो । – चार कोठा

हाम्रो वेबसाईटमा धेरै प्रपर्टीहरुको घरधनीको जानकारी पनि राखी दीएको हुन्छ । त्यो मध्ये तपाईले लिनसक्नु हुन्छ । पैसा पर्दैन ।