Dedicated भनेको के हो?

यो हाम्रो कम्पनिको ग्राहक समर्पित सेवा हो।

यसको शुल्क लाग्छ कि नि : शुल्क सेवा हो ।

शुल्क लाग्छ । यस काममा कम्पनिको लाग्ने लगानीको मात्राको आधारमा रु 5000 देखि रु 20000 सम्म लाग्छ ।

यो सेवाबाट के फाईदा पाईनछ ?

यो सेवा लिए पछि कम्पनिले आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गरी हरेक दिन ग्राहकले भनेको जस्तो प्रपर्टी खोज्ने काम गर्छ । यसको लागि कम्पनिले बनाएको संजाल प्रयोग गर्ने, कम्पनिको अनुभव र विशेषज्ञता प्रयोग गरी ग्राहकको लागि सके सम्म कम मूल्यमा राम्रो प्रपर्टी प्रस्तुत गरि दिने काम गर्छ ।

साथै कम्पनिले हरेक दिन ग्राहकले भनेको स्थानमा आफ्नै एक वा एक भन्दा बढी कर्मचारी खटाएर खोज्छ । तेस्तो कर्मचारीहरु एक एक घरमा गएर प्रत्यक्ष रुपमा खाली भएको / नभएको भनेर जानकारी लिन्छ । र ग्राहकले खोजेको जस्तो प्रपर्टी पाउने बित्तिकै ग्राहकलाई सुचित गरेर देखाउने काम गर्दछ ।

यस सेवाले ग्राहकले खोजेको प्रपर्टी छिटो पाउछ र धेरै विकल्पहरु पाउछ ।

तर मलाई त तुरुन्तै चाहिएको हो । कति छिट्टो मिल्छ त?

ग्राहकले कम्पनीसंग agreement गरेको दिनको भोलि पल्ट नै वहाहरुलाई हामी प्रपर्टी देखाईदिन्छौ । ग्राहकले चाहेमा भोलि नै book गर्न सक्नु हुन्छ ।

म पैसा तिर्न चाहन्न तर मलाई प्रपर्टी चाहियो ।

हाम्रो वेबसाईटमा धेरै प्रपर्टीहरुको घरधनीको जानकारी पनि राखी दीएको हुन्छ । त्यो मध्ये तपाईले लिनसक्नु हुन्छ । पैसा पर्दैन ।

Membership भनेको के हो?

यो हाम्रो कम्पनिको एउटा सेवा हो।

यसको शुल्क लाग्छ कि नि : शुल्क सेवा हो ।

शुल्क लाग्छ । रु 3000 तिरेर 1 महिना सम्म यो सेवा उपभोग गर्न सक्नु हुन्छ ।

यो सेवाबाट के फाईदा पाईनछ ?

हाम्रो वेबसाईटमा धेरै प्रपर्टीहरु ( कोठा, फ्ल्याट, घर, जग्गा इत्यादी ) को जानकारीहरु हाम्रो सदस्यहरुलाई मात्र उपलब्द गराऊछौ । Membership लिए पछि तेस्तो प्रपर्टीहरुको सबै बेहोरा हेर्न मिल्छ । साथै प्रपर्टी धनि संग सिधै सम्पर्क गरेर आफुले लिन सकिन्छ ।

हाम्रो website मा हरेक दिन हजारौ मान्छेहरु प्रोपर्टी खोज्न आउछन । राम्रो राम्रो प्रोपर्टीहरु website मा राखेको 30 मिनेटमा बुक भैसकको हुन्छ । अलिक ढिलो हुदा पनि तेस्तो प्रोपर्टीहरु अरुले लागि सकेको हुन्छ । Member भए पछी members हरुको लागि मात्र प्रोपर्टीहरु हेर्न मिल्ने निजि बनाई दिएको हुन्छ । तेसैले member भैसके पछी राम्रो राम्रो प्रोपर्टीहरु पाईने सम्भावना बढी हुन्छ ।

साथै हरेक दिन हाम्रो website मा दर्जनौ नया प्रोपर्टीहरु राखेको हुन्छ । Member भए पछी एस्तो सयौ बिशेष प्रोपर्टीहरु महीना भरी हेर्न मिल्छ ।

मैले खोजेको जस्तै प्रपर्टी पाउने guarantee हुन्छ त ?

यो सेवा “खोजेको जस्तै पाउछ भनेर guarantee दिने सेवा होईन” । यो सेवा लिए पछि यस website मा आफ्नो सदस्यहरुलाई छुटाई दिएको प्रपर्टीको धनिको सम्पर्क नम्बर सिधै प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ । तेसैले सेवा लिनु भन्दा पहिले आफुले खोजेको जस्तो प्रपर्टी या पाउने सम्भावना कत्तिको छ भनेर खोजि गर्नु होला । यसमा भनको बायेक अरु कुनै guarantee दीएको छैन ।

म पैसा तिर्न चाहन्न तर मलाई प्रपर्टी चाहियो ।

हाम्रो वेबसाईटमा धेरै प्रपर्टीहरुको घरधनीको जानकारी पनि राखी दीएको हुन्छ । त्यो मध्ये तपाईले लिनसक्नु हुन्छ । पैसा पर्दैन ।

I am a property owner and I want to list my property on your site. Do I have to pay?

No. Unless you request personalized and dedicated service from our company, listing your property is free. Create an account by registering and verifying your email address. Then login into your private dashboard and post your property using the form available. Good Luck !

Where is your office?

Our office is in Tukucha Chowk, Gairidhara. Kathmandu

Phone: 01-4004678, 01-4004679, 01-4004799

 

Is this a registered company?

Yes. We are registered in Company Registration Office.