यसको शुल्क लाग्छ कि नि : शुल्क सेवा हो । – चार कोठा

शुल्क लाग्छ । रु 2500 तिरेर 1 महिना सम्म यो सेवा उपभोग गर्न सक्नु हुन्छ ।