प्रपर्टी मन परे पछि पैसा दिए हुदैन ? – चार कोठा

हुदैन ।