तर मलाई त तुरुन्तै चाहिएको हो । कति छिट्टो मिल्छ त? – चार कोठा